• +48 605 220 270
 • grochowo@gmail.com

Regulamin

REGULAMIN AGROTURYSTYKI CZTERY PORY ROKU W GROCHOWIE

Witamy Państwa serdecznie i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa wszystkim Gościom.

 1. Po przyjeździe do gospodarstwa następuje spisanie umowy najmu.
 2. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w agroturystyce i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Zakwaterowanie Gości następuje od godziny 14.00, a wykwaterowanie do godziny 10.00. Odstępstwo od tej zasady wymaga uzgodnienia z gospodarzami.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania z urządzeń technicznych, zastrzeżeń bądź awarii prosimy o kontakt.
 5. W obiekcie obowiązuje cisza nocna, która trwa od godziny 22.00 do 7.00. Istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły pod warunkiem, że nie zakłóci to spoczynku nocnego innym gościom lub po wcześniejszym uzgodnieniu.
 6. Turysta nie może bez zgody gospodarzy przyjmować w agroturystyce dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
 7. W pomieszczeniach mieszkalnych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 8. Istnieje możliwość przyjazdu wraz ze zwierzętami domowymi, za które pobierana jest dodatkowa opłata. Warunkiem jest wcześniejsze uzgodnienie tego faktu z gospodarzami. Do agroturystyki nie są przyjmowane zwierzęta agresywne oraz chore. Właściciele zwierząt odpowiedzialni są za wyrządzone przez nie szkody oraz zobowiązani są do pozostawienia po nich porządku. Na terenie agroturystyki psy (bez względu na rasę) wyprowadzane są na smyczy.
 9. Goście gospodarstwa ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z ich winy lub odwiedzających ich osób. Goście powinni zawiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 10. Dostęp do zwierząt w gospodarstwie (w tym psów) może odbywać się wyłącznie pod nadzorem gospodarza lub wyznaczonej przez niego osoby
 11. Turysta otrzymuje do swojej dyspozycji klucze do obiektu mieszkalnego oraz sprzętu rekreacyjnego i jest zobowiązany zwrócić je w dniu wyjazdu. Zgubienie kluczy powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie turysty w przypadku kradzieży.
 12. Parkowanie pojazdów odbywa się na parkingu niestrzeżonym wyznaczonym na ogrodzonym terenie agroturystyki.
 13. Palenie ogniska możliwe jest tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
 14. Do dyspozycji Gości jest sprzęt pływający taki jak łodzie wiosłowe i kajaki, z których można korzystać pod warunkiem stosowania akcesoriów asekuracyjnych dostępnych na terenie gospodarstwa. Zabrania się korzystania ze sprzętu przez osoby pod wpływem alkoholu.
 15. Do użytku Gości udostępniony jest murowany basen. Korzystanie z niego przez osoby nieletnie jest możliwe tylko pod opieką osób dorosłych, chyba że posiadają stosowne uprawnienia. Zabrania się kąpieli pod wpływem alkoholu.
 16. W agroturystyce obowiązuje segregacja śmieci na zasadach ogólnych.
 17. Zabrania się wprowadzania do kanalizacji środków higieny osobistej poza papierem toaletowym. Dotyczy to w szczególności chusteczek nawilżanych, podpasek i tamponów, które doprowadzają do awarii przydomowej oczyszczalni ścieków.
 18. Prosimy aby po wyjściu z budynków domykać drzwi lodówek oraz wyłączać nieużywane urządzenia elektryczne jak np. telewizory, radia lub oświetlenie.
 19. Gospodarze zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez Gości bez zwrotu kosztów pobytu.

Regulamin obiektu podaje się Gościom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.grochowo.pl oraz wywieszenie w obiektach mieszkalnych. Goście potwierdzają znajomość regulaminu z chwilą podpisania umowy najmu.